TTF: Lãi 9 tháng 17 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch

Gốc
(Vietstock) - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với lãi trước thuế 1.9 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng 17 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch (100 tỷ đồng).

Doanh thu thuần quý 3 ở mức 527.6 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ 2010. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm 439 tỷ đồng nên lãi gộp giảm so với cùng kỳ khi đạt 87.8 tỷ đồng.

Thêm vào đó, hoạt động tài chính kỳ này lỗ 53 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 40 tỷ đồng của cùng kỳ.

Các loại chi phí cũng tăng mạnh nên kỳ này TTF chỉ lãi ròng vỏn vẹn 1.4 tỷ đồng, bằng 7% so cùng kỳ, EPS ở mức 47 đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần 1,926 tỷ đồng, tăng 48% so cùng kỳ và lãi sau thuế 14 tỷ đồng, giảm 75%, EPS là 451 đồng.

Tin nóng

Tin mới