Ngày 26/03, Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc vi phạm công bố thông tin của cổ đông nội bộ CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) và CTCP Đông Hải Bến Tre (HOSE: DHC).

Cụ thể, bà Tạ Thị Vũ Vân, người có liên quan với ông Tạ Văn Nam - Thành viên HĐQT TTF đã thực hiện bán 15,000 cổ phiếu TTF vào ngày 25/02 nhưng không công bố thông tin. Ông Lữ Tấn Ninh - Thành viên HĐQT của DHC bán 10,000 cổ phiếu DHC vào ngày 09/03 nhưng không công bố thông tin.