TTXVN tặng quà 5 gia đình nạn nhân điôxin Thái Bình

Chi đoàn thanh niên Ban Biên tập Tin trong nước, TTXVN, đã trao tặng 5 suất quà cho 5 gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/242529/Default.aspx