Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ 1/1/09, FTA Mỹ-Ôman chính thức có hiệu lực

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Bà Schwab đánh giá FTA Mỹ-Ôman là một mốc son trong việc tăng cường quan hệ song phương và thúc đẩy tự do dân chủ tại Trung Đông, đồng thời là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sáng kiến thành lập khu vực thương mại tự do ở Trung Đông của ông Bush.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=120193