Theo bà Bùi Thanh Xuân, Phó giám đốc Công ty cổ phần ô tô Xuân Kiên (Vinaxuki), kể từ ngày 1.1.2009, khi các loại ô tô không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt như ô tô tải, ô tô khách sẽ phải chịu mức thuế GTGT là 10%, thay vì 5% như hiện nay.