Từ 1/10, Bưu điện "Hà Nội mới" chính thức hoạt động

Gốc
Từ ngày 01/10/2008, Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ chính thức tiếp nhận, quản lý, kinh doanh, khai thác toàn bộ mạng lưới Bưu chính - Phát hành báo chí của bưu điện tỉnh Hà Tây cũ, bưu điện huyện Mê Linh - Vĩnh Phúc và 4 xã Tiến Xuân, Đông Xuân, Yên Bình, Yên Trung thuộc bưu điện huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

Tin nóng

Tin mới