SGTT - Bộ Lao động - thương binh và xã hội vừa có công văn yêu cầu ngừng cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới sáu tuổi từ ngày 1.10. Theo đó, trẻ em dưới sáu tuổi thay vì được phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí như trước đây sau ngày 1.10, sẽ được khám chữa bệnh miễn phí bằng thẻ bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội tại các địa phương phát thẻ. Tuy nhiên, công văn của bộ này không nói rõ trong thời gian chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới, liệu thẻ khám chữa bệnh miễn phí trẻ được phát trước đây có còn hiệu lực hay không.

Lê Phượng