Từ 1/11, Quy chuẩn Việt Nam số 41:2016/BGTVT về biển báo giao thông đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực thay thế QCVN 41:2012/BGTVT.

Tu 1/11, duoc phep quay dau tai noi co bien cam re - Anh 1

Biển số P.124a có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) và biển số P.124b có hiệu lực cấm ô tô và xe máy 3 bánh (side car) quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Theo đó, từ ngày 1/11, các phương tiện xe được phép quay đầu xe tại những khu vực có biển cấm rẽ phải, hoặc rẽ trái. Xe bán tải sẽ được coi là xe con. Ngoài ra, Quy chuẩn số 41 cũng quy định rất rõ về việc đặt biển báo giao thông.

Cụ thể, đối với những khu vực cắm biển báo khu dân cư, nếu đoạn đường phải thi hành biển hiệu lệnh có hiệu lực rất dài thì tại các nơi đường giao nhau, biển hiệu lệnh phải được nhắc lại, đặt ngay sau nơi giao nhau theo hướng đường đang có biển hiệu lệnh. Nếu không có biển nhắc lại thì biển hiệu lệnh được mặc nhiên xem là hết hiệu lực.