Theo tin từ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost), UBND TP Hà Nội đã đồng ý triển khai thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn 2 huyện Ba Vì và Phú Xuyên.

Theo đó, kể từ 1/4/2014, Bưu điện TP Hà Nội sẽ tổ chức thí điểm chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn toàn huyện Ba Vì.

Dự kiến, toàn huyện Ba Vì gồm 31 xã sẽ có 100 địa điểm chi trả. Tuy nhiên, do số lượng người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội không đồng đều nên Bưu điện Hà Nội sẽ bố trí sử dụng thêm lao động hỗ trợ các bàn chi trả có số người hưởng đông, số tiền chi trả lớn nhằm đảm bảo công tác chi trả thuận lợi, nhanh chóng và chính xác