Từ 1/6/2010 có thể đăng ký thành lập DN qua mạng

Gốc
(baodautu.vn) Đây là điểm mới theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/4 về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) thay thế Nghị định số 88/2006/NĐ-CP.

Theo đó, từ 1/6/2010, cá nhân muốn thành lập DN chỉ cần đăng ký thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Cụ thể quy định việc đăng ký DN qua mạng điện tử là Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thông báo kết quả giải quyết thủ tục ĐKDN qua Hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia. Hồ sơ ĐKDN nộp qua Cổng thông tin ĐKDN quốc gia có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng bản giấy. Trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu DN không nhận được Giấy chứng nhận ĐKDN thì DN có thể khiếu nại theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng có một số điểm mới như: DN đăng ký trùng tên với DN trước đó sẽ không phải đổi tên; mỗi DN sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số DN, mã số này đồng thời là mã số thuế của DN; thống nhất lệ phí đăng ký trên toàn quốc; thống nhất một bộ hồ sơ ĐKDN duy nhất và một đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ĐKDN là cơ quan ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư...

Tin nóng

Tin mới