Từ 10/10, Hà Nội tổng kiểm tra hộ khẩu

Gốc
Từ 0 giờ hôm nay ngày 10/10, Công an TP Hà Nội sẽ tổng kiểm tra định kỳ hộ khẩu năm 2008 nhằm nắm đầy đủ, chính xác thực trạng nhân khẩu, hộ khẩu thường trú, tạm trú... cư trú trong địa bàn.

Tin nóng

Tin mới