Đây là một trong những ngày đổi cơ bản trong quy chế mới về giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa được ban hành.

Quy chế giao dịch mới được ban hành theo Thông tư số 203/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán thay thế Thông tư số 74/2011/TT-BTC.

Theo đó, từ 12/9, nhiều điểm thay đổi cơ bản đối với hoạt động giao dịch chứng khoán trên HNX.

Quy chế giao dịch mới không cho phép nhà đầu tư sửa, hủy lệnh đã đặt tại phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa, kể cả lệnh đã được đặt từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó. Điều này khác hẳn với trước đây. Theo quy chế giao dịch trước đây, nhà đầu tư được sửa/hủy các lệnh giao dịch còn hiệu lực của mình trước 5 phút cuối cùng của phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

HNX cho biết, nội dung này nhằm hạn chế việc nhà đầu tư thực hiện các biện pháp thao túng giá tại phiên khớp lênh định kỳ đóng cửa, đồng thời cũng thống nhất với quy định trên toàn thị trường về sửa, hủy lệnh tại phiên này. Tuy nhiên việc sửa, hủy lệnh đối với các lệnh đặt hoặc phần còn lại của lệnh đặt và thứ tự ưu tiên về lệnh sửa tại phiên khớp lệnh liên tục vẫn giữ nguyên so với quy chế hiện hành.

Bên cạnh đó, hiện nay HNX đang quy định đơn vị yết giá đối với chứng chỉ quỹ ETF là 100 đồng (như đối với cổ phiếu thông thường). Tuy nhiên, với mục đích phản ánh tốt hơn những biến động về i-NAV trong ngày, cũng như khuyến khích các thành viên lập quỹ (AP) thực hiện các giao dịch hoán đổi, HNX sẽ áp dụng đơn vị yết giá là 1 đồng đối với chứng chỉ quỹ ETF.

Đáng chú ý, theo quy định tại Điều 7 Thông tư 203/2015/TT-BTC, nhà đầu tư có thể đặt lệnh cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục. Quy định này đã mở ra cơ hội giao dịch cho các nhà đầu tư khi có thể sử dụng tài khoản của mình để thực hiện cùng mua, cùng bán một loại chứng khoán. Điều này phần nào thúc đẩy thanh khoản của thị trường cũng như giúp nhà đầu tư có thêm những chiến thuật giao dịch đặc thù.

“Tuy nhiên hành vi này bị cấm trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (trừ trường hợp các lệnh cùng mua, cùng bán được chuyển từ phiên liên tục sang) nhằm tránh khả năng thao túng giá của các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư tổ chức”, HNX nhấn mạnh.

Cũng theo HNX, giao dịch trong ngày, giao dịch hàng chờ về có thể coi là những thay đổi cơ bản tại Thông tư 203, tuy nhiên các hoạt động giao dịch này sẽ được cho phép triển khai sau khi có những hướng dẫn cụ thể của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

T.Hương