Từ 12/9, nhà đầu tư được mua bán lẻ từ 1 cổ phiếu trên HoSE

Từ thứ 2 tuần tới (12/9), nhà đầu tư chứng khoán chính thức được giao dịch lô lẻ (1-99 cổ phiếu) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HoSE vừa thông báo sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ thứ 2, ngày 12/9.

HoSE cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch chứng khoán lô lẻ của nhà đầu tư, thời gian qua, HoSE đã tích cực phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT nâng cấp và thử nghiệm toàn thị trường chức năng giao dịch chứng khoán lô lẻ. Sau thời gian thử nghiệm hệ thống, tất cả các công ty chứng khoán báo cáo thử nghiệm đạt yêu cầu và cam kết sẵn sàng triển khai.

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán.

HoSE đánh giá việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua - bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Việc giao dịch lô lẻ hiện tại không chỉ là lô 10 cổ phiếu như được áp dụng trên sàn HoSE trước đây, mà đơn vị giao dịch lô lẻ là 1 cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ hoặc chứng quyền có bảo đảm.

Trước đó, vì tình trạng nghẽn lệnh bắt đầu diễn ra cuối năm 2020, từ 4/1/2021, HoSE đã nâng lô giao dịch tối thiểu từ 10 cổ phiếu lên 100 cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi sự cố nghẽn lệnh được khắc phục, việc giao dịch lô lẻ như trước đây vẫn chưa được áp dụng lại.

(Nguồn: Tiền Phong)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tu-12-9-nha-dau-tu-duoc-mua-ban-le-tu-1-co-phieu-tren-hose-ar698709.html