(ĐTCK) Từ 15/8/2013, Thông tư liên tịch 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC có hiệu lực thi hành.

Liên quan đến TTCK, Thông tư cụ thể hóa 3 tội danh hình sự gồm tội sử dụng thông tin nội bộ để mua, bán chứng khoán; tội thao túng giá chứng khoán và tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán.

Theo Thông tư, một số tình tiết là yếu tố định khung phạt với người vi phạm gồm: gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư với số tiền từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng; gây hậu quả rất nghiêm trọng là gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên; thu lợi bất chính lớn là thu được khoản lợi có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên từ việc thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.