NDĐT - Đại sứ quán Anh vừa thông báo về những thay đổi quan trọng trong việc cấp thị thực nhập cảnh vào Anh có hiệu lực từ ngày 17-4-2008.