Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ 2021: Người lao động thử việc được thêm một khoản tiền

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1/1/2021, người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế…thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho họ tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế…

Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động”.

Trong khi đó, theo Khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2012, người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Sắp tới, người lao động thử việc được thêm một khoản tiền tương đương tiền đóng BHXH

Như vậy, tại Bộ luật Lao động 2019 đã có sự thay đổi về khái niệm đối với người lao động. Trong trường hợp người thử việc giao kết bằng hợp đồng thử việc mà không gộp chung với hợp đồng lao động thì người thử việc chính là người lao động, do làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động không cần phân biệt giao kết bằng loại hợp đồng nào, khác với BLLĐ 2012.

Ngoài ra, theo Khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, từ 1/1/2021, người thử việc sẽ là người lao động và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nếu làm việc dưới hình thức hợp đồng thử việc mà không gộp chung với hợp đồng lao động.

Do đó, ngoài tiền lương thử việc đã được thỏa thuận, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Đây là quy định mới nổi bật của Bộ luật Lao động 2019 so với Bộ luật Lao động 2012 nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động trong thời gian thử việc.

H.L

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tu-2021-nguoi-lao-dong-thu-viec-duoc-them-mot-khoan-tien-post452713.antd