Ngày 19-1, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết sẽ không thực hiện các công tác có cắt điện trên lưới từ ngày 26-01 đến hết ngày 01-02-2017 trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt khác.

Tu 26-1 den het 01-02-2017 se khong cat dien - Anh 1

Theo đó, thông báo trên được Tổng công ty Điện lực TP.HCM đưa ra nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy, phục vụ người dân trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017.

Cũng trong thời gian này, Tổng công ty điện lực sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý kịp thời các điểm khiếm khuyết trên đường dây và trạm điện, đảm bảo lưới điện vận hành ổn định, an toàn, liên tục, tin cậy.

Chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư dự phòng, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn yêu cầu các công ty Điện lực và công ty Lưới điện cao thế đã kiểm tra và lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng Tết Đinh Dậu năm 2017 trên địa bàn thành phố.