Để ngăn chặn tình trạng đổ rác sai quy đinh, từ ngày 3/3 tới, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng hình thức phạt hành chính đối với hành vi đổ chất thải rắn không đúng nơi quy định ra đường.

Theo đó, cá nhân và hộ gia đình đổ chất thải rắn sinh hoạt không đúng nơi qui định sẽ bị phạt từ 100.000đ đến 300.000 đồng; phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân làm rơi vãi chất thải rắn trong quá trình thu gom, vận chuyển; phạt từ 10 đến 15 triệu đồng đối với các tổ chức, cá nhân vận chuyển và đổ chất thải rắn thông thường không đúng nơi qui định... Đồng thời, các cá nhân và tổ chức vi phạm buộc phải khắc phục tình trạng mất vệ sinh môi trường hoặc buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm gây ra. Qui định này cũng nêu rõ: Tổ chức, cá nhân và hộ gia đình làm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phải thực hiện phân loại rác tại nguồn và phải thực hiện lưu giữ chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, đổ chất thải đúng thời gian, nơi qui định. Ngoài ra, những hành vi gây cản trở, làm ảnh hưởng đến hoạt động quản lý chất thải thông thường, hoặc cố ý làm trái với qui định này, tùy theo mức độ, tính chất vi phạm, sẽ bị xử lý theo qui định của pháp luật.