Từ 6/8, dán thẻ thu phí tự động sẽ phải trả phí

Công ty TNHH thu phí tự động VETC thông báo bắt đầu thu phí dán thẻ từ 0 giờ ngày 6/8.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tu-6-8-dan-the-thu-phi-tu-dong-se-phai-tra-phi-48403.htm