Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ chiến thắng của Obama: 3 bài học cho giới kinh doanh

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Một nguyên tắc khác mang lại thành công cho ông Obama nghe có vẻ rất dễ dàng: sự thi hành. Trong một cuốn sách có cùng tựa đề, 2 tác giả Larry Bossidy và Ram Charan nhận định, thi hành không phải là việc duy nhất

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=107528