[Kênh14] - Có thể rất dễ, cũng có thể cực khó. Vấn đề là làm thế nào để không làm tổn thương người khác...