TP - Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 2 tháng đầu năm, đã thực hiện kiểm soát ước đạt 90.000 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách nhà nước.

Qua đó, các đơn vị KBNN đã phát hiện 7.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định và yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Số tiền thực từ chối thanh toán là 8 tỷ đồng.

Trong đó, riêng tháng 2/2014, hệ thống KBNN đã kiểm soát 40.000 tỷ đồng chi thường xuyên và phát hiện 3.000 khoản (chi) chưa đủ thủ tục theo quy định.

Số tiền thực từ chối thanh toán là 2 tỷ đồng. Qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN cũng từ chối chi khoảng 20 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.