Từ điển công nghệ trực tuyến

Gốc
Công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng thường có những thuật ngữ khó hiểu đối với mọi người. Để giải quyết vấn đề này, 6 thành viên tích cực của Wikipedia tiếng Việt đã tạo nên “Từ điển công nghệ” trực tuyến tại địa chỉ http://tudiencongnghe.com.

Tin nóng

Tin mới