Tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính ở Việt Nam

Gốc
Ngày 16/10/2009, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đề tài cấp Nhà nước mã số KX.01.15/06-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức “Hội thảo Những vấn đề tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính ở Việt Nam: Định hướng và khuôn khổ chính sách đến năm 2020”, do TS. Nguyễn Toàn Thắng - Phó Thống đốc NHNN chủ trì. Tham dự hội thảo có TS. Dương Thu Hương - Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Đoan Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách của các tổ chức, cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài ngành.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Đề tài KX.01.15/06-10 tập trung nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực tiễn của tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định của khu vực tài chính, làm rõ mối tác động qua lại cũng như đưa ra khuôn khổ chính sách cho việc tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định của khu vực tài chính trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. Kết quả nghiên cứu của đề tài trước hết để đóng góp vào việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ và chính sách về ổn định hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Đồng thời, những kết quả nghiên cứu của Đề tài lại là một “lát cắt” của nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô khác. Do đó, các ý kiến thảo luận tại Hội thảo sẽ có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn để Ban Chủ nhiệm Đề tài cũng như NHNN trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện sẽ nâng cao chất lượng của Đề tài để đóng góp tốt hơn vào kết quả nghiên cứu chung của các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước. Hội thảo tập trung thảo luận ba chủ đề chính, bao gồm: (i) Thực trạng tự do hóa các giao dịch vốn ở Việt Nam từ năm 1987 đến nay, tác động của quá trình tự do hóa đó đối với sự ổn định của khu vực tài chính Việt Nam, kinh nghiệm xử lý và bài học; (ii) Sự ổn định của khu vực tài chính: Khái niệm, tầm quan trọng, các nguyên nhân gây bất ổn định, các biện pháp giữ ổn định của khu vực tài chính trong điều kiện tự do hóa các giao dịch vốn; (iii) Xu thế của thị trường tài chính quốc tế và trong nước trong thập kỷ tới. Yêu cầu đặt ra, định hướng và khuôn khổ chính sách đối với tự do hóa các giao dịch vốn và giữ ổn định khu vực tài chính Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020. Các đại biểu tham dự Hội thảo thống nhất nhận định: Từ những bài học kinh nghiệm trong thực tế, dự báo xu thế chung của thị trường tài chính quốc tế tới đây, việc đưa ra những quan điểm định hướng về vấn đề tự do hóa các giao dịch vốn đối với nền kinh tế Việt Nam sẽ là một khía cạnh khá quan trọng của chính sách “mở cửa, hội nhập” tiếp theo trong những điều kiện mới. Trên cơ sở đó, xác định rõ tự do hóa tài chính có lộ trình và bước đi cụ thể song phải luôn chú ý điều chỉnh cho phù hợp với những diễn biến của tình hình trong nước cũng như quốc tế, đồng thời phải đi đôi với hoàn thiện hệ thống giám sát tài chính. Ổn định khu vực tài chính (trong đó cốt lõi là ổn định hoạt động hệ thống ngân hàng) là vấn đề được tất cả các quốc gia quan tâm, đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng tài chính quốc tế hiện nay. Hội thảo đã đi sâu phân tích đặc điểm, yêu cầu của ổn định khu vực tài chính, rút kinh nghiệm từ bài học lịch sử của các nước và của chính Việt Nam về sự bất ổn khu vực tài chính, phân tích có hệ thống các nguyên nhân gây ra bất ổn khu vực tài chính (trong đó có nguyên nhân từ tự do hóa các giao dịch vốn), đề xuất các giải pháp nhằm giữ ổn định hoạt động của khu vực tài chính, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng trong điều kiện tự do hóa ngày càng sâu rộng các giao dịch vốn góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì phát triển bền vững. Dự báo xu thế về tự do hóa các giao dịch vốn trên thế giới, Hội thảo “Những vấn đề tự do hóa các giao dịch vốn và sự ổn định khu vực tài chính ở Việt Nam: Định hướng và khuôn khổ chính sách đến năm 2020” sẽ là cơ sở lý luận quan trọng gợi mở định hướng, lộ trình, cách thức và biện pháp tự do hóa các giao dịch vốn của Việt Nam trong thời gian tới.

Tin nóng

Tin mới