'Tự do sáng tạo và sự đa dạng của các hình thức biểu đạt mỹ thuật, nhiếp ảnh ở Việt Nam'

Gốc
Là chủ đề tọa đàm do Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) tổ chức tại Hà Nội ngày 14/11.

Tại tọa đàm, các nhà quản lý, các họa sĩ, nhiếp ảnh… đã tập chung thảo luận 3 vấn đề về “Thực trạng hoạt động mỹ thuật và nhiếp ảnh tại Việt Nam giai đoạn hiện nay”; “Bản quyền tác giả trong lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh”; “Kinh nghiệm quốc tế trong việc phát huy tự do sáng tạo và sự đa dạng các biểu đạt văn hóa”.

Hoàng Minh