Tư duy của nhà quản lí và cách xử lí tình huống

Gốc
Mỗi người đều có óc sáng tạo nhưng chỉ một số người biết sử dụng đến khả năng này. Chỉ cần suy nghĩ theo hướng khác biệt là bạn có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề khó khăn của mình.

Người thủ thư đến báo với giám đốc thư viện rằng có một số sách trong thư viện chưa bao giờ được đọc vì quá khó với độc giả. Sau một lúc suy nghĩ, bà giám đốc đã tìm ra cách giải quyết vấn đề tưởng chừng nan giải này. Bà tin rằng sau khi áp dụng cách này, mọi quyển sách khó đọc trong thư viện sẽ được độc giả tiếp nhận ngay.

Giám đốc thư viện yêu cầu mang tất cả những quyển sách không được độc giả đón nhận ra trưng bày thật hấp dẫn trên kệ và gắn lên đó tấm biển: “Những quyển sách này khó đọc và cần trình độ nâng cao của độc giả”.

Lời bàn:

Mỗi người đều có óc sáng tạo nhưng chỉ một số người biết sử dụng đến khả năng này. Chỉ cần suy nghĩ theo hướng khác biệt là bạn có thể tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề khó khăn của mình.

https://dulich.petrotimes.vn/

Diệu Linh