Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tư duy mới đáp ứng yêu cầu mới

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Mới đây, Hội đồng lý luận Trung ương cũng đã tổ chức hội thảo quốc gia xung quanh đề tài khoa học cấp Nhà nước “Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Dưới đây là một số ý kiến chúng tôi ghi lại được bên lề hội thảo.