Đại diện cho gần 4 triệu đồng bào VN ở nước ngoài, 30 thí sinh đến từ 20 nước và vùng lãnh thổ tụ họp về Hà Nội để tham dự Hội thi sơ khảo toàn quốc "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" khai mạc ngày 10.10.