Đây là chủ đề sinh hoạt chính trị truyền thống mà Đoàn khối các cơ quan Trung ương sẽ triển khai sâu rộng, cũng là một trong những nội dung chủ yếu của công tác tuyên truyền giáo dục thuộc chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016 được quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thị Quý Phương nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết tổ chức chiều 2/2, tại Hà Nội.

“Tu hao tuoi tre thoi dai Ho Chi Minh” - Anh 1

Quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Thị Quý Phương phát biểu tại Hội nghị . Ảnh: H.O

Trong năm 2016, Đoàn khối các cơ quan Trung ương sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”; tham gia tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, nhất là đoàn viên thanh niên là sinh viên.

Đồng thời, triển khai hiệu quả chương trình hành động của Ban Chấp hành Đoàn khối thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

“Tu hao tuoi tre thoi dai Ho Chi Minh” - Anh 2

Hoạt động trao quà từ thiện tại Liêm Túc, Hà Nam. Ảnh: H.O

“Tuổi trẻ Đoàn khối cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Chú trọng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và các chủ trương, chính sách, luật pháp về biển đảo...”, quyền Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh.

Ngoài ra, các mục tiêu và giải pháp đồng bộ cũng được Đoàn khối đưa ra để thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”...

“Tu hao tuoi tre thoi dai Ho Chi Minh” - Anh 3

Một hoạt động thăm, khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí của Đoàn khối có sự tham gia của cán bộ Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ. Ảnh: H.O

Trước đó, theo báo cáo của Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu, năm 2015 vừa qua, Đoàn khối đã thực hiện cơ bản tích cực và có hiệu quả các mặt công tác tuyên truyền, giáo dục cho tới công tác phong trào, xây dựng Đảng...

Đặc biệt là trong công tác giáo dục, tuyên truyền, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả. Nhiều chuyên đề đáng chú ý như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”; thông qua đợt sinh hoạt chuyên đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” nhân dịp kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, việc tổ chức học tập còn được phối hợp với các buổi tọa đàm, hội thảo đa dạng các hình thức học tập về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Hữu Oanh