Thấy bé trai khóc lóc đòi về, Phạm Công Tố sợ bị lộ nên lấy dây dù siết cổ em cho đến chết, nhét xác vào bao và bỏ xuống mương nước.