Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tự học để bảo vệ lợi ích

Gốc

Ít có tổ chức công đoàn nào đội ngũ đoàn viên lại đa dạng, phong phú như Công đoàn cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT). Tuy lượng đoàn viên không lớn nhưng công tác ở nhiều loại hình, vừa cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vừa tập trung, vừa phân tán; tuổi đời và trình độ không đồng đều...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.36157.qdnd