Bộ Y tế cho biết, kể từ hôm nay (1/3), gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá theo hướng tăng lên với mức tăng bình quân khoảng 30%.

Tu hom nay, 1.900 dich vu y te duoc dieu chinh tang gia 30% - Anh 1

Tu hom nay, 1.900 dich vu y te duoc dieu chinh tang gia 30% - Anh 2

Gần 1.900 dịch vụ kỹ thuật y tế được điều chỉnh giá

Từ ngày 1/7/2016, giá sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay. Trước mắt, việc tăng giá này chưa áp dụng đối với người không có thẻ BHYT.

Theo đó, tăng nhiều nhất là giá khám chữa bệnh và giá ngày giường. Cụ thể, giá khám bệnh bệnh viện hạng đặc biệt và hạng 1 tăng từ 20.000 lên 39.000 đồng; bệnh viện hạng 2 tăng từ 15.000 lên 35.000 đồng; bệnh viện hạng 3 từ 10.000 lên 31.000 đồng…

Giá giường nằm điều trị hồi sức tích cực của bệnh viện hạng đặc biệt sẽ tăng từ 354.000 lên 677.000 đồng/ngày, mức tăng của bệnh viện hạng 1, hạng 2 sau ngày 1/7/2016 lần lượt là 632.000 đồng và 569.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ có mức tăng thấp như: Siêu âm từ 30.000 lên 49.000 đồng; chụp X-quang thường từ 36.000 đồng lên 47.000 đồng; chụp và can thiệp tim mạch từ 6,3 triệu đồng lên 6,7 triệu đồng; chụp PET/CT từ 19,3 triệu đồng lên 20,1 triệu đồng…

Kể từ ngày 1/3/2016, thực hiện Thông tư 37, giá dịch vụ chụp CT Scanner 64 dãy có thuốc cản quang là 2.167.000 đồng, người bệnh có thẻ BHYT ngoài phần đồng chi trả theo quy định phải nộp phần chênh lệch là 333.000 đồng (bằng 2.500.000 đồng – 2.167.000 đồng); từ ngày 1/7/2016 giá chụp CT Scanner 64 lát có thuốc cản quang là 2.266.000 đồng thì ngoài phần đồng chi trả theo quy định, bệnh viện chỉ được thu thêm 234.000 đồng (2.500.000 đồng – 2.266.000 đồng).

Để tránh ảnh hưởng đến các nhóm đối tượng khác nhau, Bộ Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện không được tăng giá khám, chữa bệnh theo yêu cầu, các dịch vụ trên chương trình xã hội hóa của bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế), thời gian đầu, những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế phải tự chi trả viện phí vẫn thực hiện theo mức giá cũ. Tuy nhiên, trong tương lai mức giá này cũng sẽ áp dụng cho cả người không có thẻ. Vì thế, Bộ Y tế mong muốn người dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt mua theo hộ gia đình để được giảm mức đóng.

“Mức đóng bảo hiểm y tế cao nhất hiện này là 621.000 đồng, người thứ hai tham gia chỉ phải đóng 70% là khoảng 435.000 đồng, người thứ ba đóng 60% khoảng 372.000 đồng, từ người thứ năm 5 trở đi chỉ phải đóng 40% với khoảng 248.000 đồng…” – ông Liên cho biết.