"Sau này, chắc là tôi vẫn thích những anh chàng đẹp trai, vì những gì đẹp đẽ thì thường không tệ" - Từ Hy Viên tâm sự