Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tự lực, tự cường, đoàn kết, sáng tạo, vượt khó

Gốc

Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ VII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đội ngũ công nhân, viên chức-lao động quốc phòng (CNVC-LĐQP) toàn quân...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.cacdoanthe.43540.qdnd