Tại thời điểm xảy ra hỗn chiến, anh Vĩnh bị các đối tượng xác định lầm đánh gãy xương cánh tay, rách da đầu, tụ máu não. ..