Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ năm 2009 sẽ tổ chức tổng kết từng năm việc thực hiện cho HSSV vay vốn học tập

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Theo chỉ đạo mới nhất của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, từ năm 2009 sẽ tổ chức tổng kết từng năm việc thực hiện cho HSSV vay vốn học tập

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=130235