Đa số các đại biểu đồng tình với việc điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích, phát hành báo chí công ích; thống nhất với lộ trình điều chính dịch vụ từ năm 2016.

Tu nam 2016 dieu chinh gia dich vu phat hanh bao chi cong ich - Anh 1

Phát hành báo. (Ảnh: Minh Tú/TTXVN)

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị “Trao đổi về các nội dung liên quan đến giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.”

Đây là diễn đàn để các ban, bộ, ngành, các đơn vị phát hành báo chí trao đổi xung quanh việc điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích, phát hành báo chí công ích.

Tại hội nghị, các cơ quan chức năng cũng bổ sung, hoàn thiện dự thảo, tiến tới ban hành Thông tư Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Ban tổ chức đã phổ biến chính sách của Nhà nước về cung ứng dịch vụ báo chí công ích; Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; Dự thảo Thông tư quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thông tin về việc triển khai hoạt động công ích thời gian qua; đề án điều chỉnh giá cước dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí...

Các đại biểu cho rằng việc này sẽ tạo điều kiện tốt hơn cho việc phát hành báo chí, nâng cao chất lượng dịch vụ công ích. Song nhiều đại biểu cũng đề nghị việc điều chỉnh giá cước cần phù hợp với điều kiện của từng địa phương, tính đến lợi ích của các cơ quan báo chí và có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan liên quan.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tích cực tạo thêm nguồn thu khác để hỗ trợ hoạt động phát hành, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những năm qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thực hiện dịch vụ phát hành báo chí công ích. Cước phát hành báo chí công ích được áp dụng theo quyết định của Tổng cục bưu điện và truyền thanh được ban hành gần 50 năm trước; đến nay chưa phản ánh đúng chi phí trong thực hiện dịch vụ phát hành báo chí công ích.

Để đảm bảo chất lượng, tiến tới bù đắp chi phí thực hiện dịch vụ, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Trong đó quy định rõ danh mục, phương thức thực hiện cung ứng dịch vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quản lý cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong phát hành báo chí.

Thực hiện Quyết định này, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Thông tư Quy định mức giá cước tối đa đối với dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí. Theo đó, mức giá cước tối đa được đề xuất trong giai đoạn 2016-2017 đối với báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân và báo của đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 50%; Tạp chí Cộng sản là 67% giá thành dịch vụ.

Trong giai đoạn 2018-2019, giá cước tối đa sẽ tương ứng 80% và từ năm 2020 trở đi bằng giá thành dịch vụ./.