Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ năm 2021, chưa nghỉ hết phép năm không còn được thanh toán tiền?

Hiện nay, lao động chưa nghỉ hết phép năm vẫn được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, quy định này sẽ có sự thay đổi.

Hiện hành, theo Bộ luật Lao động 2012, người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ phép hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2021, bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực, quy định trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Như vậy, nếu trường hợp người lao động còn làm việc tại doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hằng năm của năm trước thì không được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Với điểm mới nêu trên, quy định về ngày nghỉ hằng năm tại bộ luật Lao động 2019 sẽ có lợi đối với doanh nghiệp nhưng lại thiệt thòi cho người lao động. Tuy nhiên, tại khoản 7 Điều 113 bộ luật Lao động 2019 giao Chính phủ quy định chi tiết về nghỉ hằng năm.

Ngoài ra, khi bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực sẽ có nhiều điểm mới trong quy định về ngày nghỉ phép hàng năm.

Theo đó, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (Hiện bộ luật Lao động 2012 quy định người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt cũng được hưởng 14 ngày).

16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (hiện hành quy định này áp dụng với cả đối tượng người lao động làm việc tại nơi có có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt).

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

Bên cạnh đó, cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 1 ngày.

Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần.

Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 1 lần nghỉ trong năm.

H.M

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tu-nam-2021-chua-nghi-het-phep-nam-khong-con-duoc-thanh-toan-tien-a499238.html