Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ năm học 2022 - 2023: Dạy môn Tin học và Công nghệ cho 100% học sinh lớp 3

Theo đó, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT rà soát, phân loại các giáo viên sẽ bố trí dạy môn Tin học và Công nghệ theo 4 đối tượng. Cụ thể, đối tượng 1 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, đã có bằng tin học (từ trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành, trong đó có 1 ngành là tin học. Đối tượng 2 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, chưa có bằng tin học. Đối tượng 3 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, chưa có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ. Đối tượng 4 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, đã có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ…

Sở cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT căn cứ việc phân loại đối tượng trên để cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học cho phù hợp. Các giáo viên tham gia giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học phải hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định.

T.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202107/tu-nam-hoc-2022-2023-day-mon-tin-hoc-va-cong-nghe-cho-100-hoc-sinh-lop-3-8223365/