Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ ngày 01-01-2009, các doanh nghiệp bắt đầu trả lương theo mức lương tối thiểu mới

Hanoinet - Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bắt đầu từ ngày 01-01-2009, mức lương tối thiểu của từng vùng sẽ được điều chỉnh.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=120335