Từ ngày 22/10 sẽ thực hiện luân chuyển công chức theo quy định mới

Gốc
Theo Nghị định 93/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức đã ban hành trước đó (từ ngày 15/3/2010), việc thực hiện luân chuyển công chức có sửa đổi và sẽ được thực hiện theo quy định mới kể từ ngày 22/10 sắp tới.

Tin nóng

Tin mới