Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tư pháp Lâm Đồng: Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cải cách thể chế

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023 do Sở Tư pháp Lâm Đồng tổ chức mới đây.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam (Bộ Tư pháp) trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tủ sách pháp luật

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Sở Tư pháp Lâm Đồng năm 2022đã thẩm định 89 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó, thẩm định 2 đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; 28 dự thảo nghị quyết và 59 dự thảo Quyết định (nhiều hơn 17 văn bản so với cùng kỳ năm 2021).

Ngoài ra, Sở cũng đã góp ý 109 dự thảo văn bản, trong đó gồm 28 dự thảo nghị quyết, 50 dự thảo quyết định, 31 dự thảo VBQPPL của Trung ương (nhiều hơn 38 văn bản so với cùng kỳ năm 2021).

Trong năm 2022, các tổ chức hành nghề luật sư đã thực hiện xong 553 việc: gồm 255 việc tố tụng, 154 việc tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác, 144 việc trợ giúp pháp lý, doanh thu hơn 4 tỷ đồng. Trong năm, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng tổng số 224.670 việc, thu phí hơn 130 tỷ đồng; số việc chứng thực là 314.059 việc, tổng thu phí hơn 2 tỷ đồng; tổng số tiền nộp vào ngân sách/thuế hơn 17 tỷ đồng.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đạt kết quả tích cực như: phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ; 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có tủ sách pháp luật; nhiều cuộc thi Tìm hiểu pháp luật được Sở Tư pháp tổ chức.

Với công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, theo Sở Tư pháp số vụ vi phạm hành chính đã phát hiện trên địa bàn là 4.479 vụ với số tiền xử phạt hơn 32 tỷ đồng. Ngoài ra, có 23 vụ vi phạm chuyển cơ quan tiền hành tố tụng xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự….

Ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2023, Sở Tư pháp Lâm Đồng tiếp tục chú trọng quan tâm, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác xây dựng VBQPPL; nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra VBQPPL do UBND tỉnh ban hành; Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, đề án về công tác PBGDPL; hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai kế hoạch về thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tình Lâm Đồng; tham mưu giúp UBND tỉnh triển khai các văn bản liên quan về chính sách phát triển nghề công chứng…

Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của Tư pháp Lâm Đồng. Cụ thể, so với những năm trước đây đã có những chuyển biến tích cực như: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra VBQPPL được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nề nếp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của tỉnh. Công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL ngày càng nề nếp, thiết thực, hiệu quả với hơn 2.861 cuộc với 373.019 lượt người tham dự.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Nhất trí với các định hướng của công tác ngành Tư pháp tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023, Cục trưởng Cục công tác phía Nam lưu ý cần tập trung nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ như: thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp mà Bộ đã đề ra năm 2023 và quán triệt triển khai tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2023; Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu cải cách thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL.

Bên cạnh đó, cần đổi mới công tác PBGDPL, tăng tính tương tác để phát huy hiệu quả của hình thức tương tác này. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của ngành, đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, điều hành, lề lối làm việc, siết chặt kỷ cương hành chính.

Ngoài ra, ngành Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cần đẩy mạnh quản lý nhà nước, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết nhất trí, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan tư pháp tại địa phương theo quy định.

Ông Nguyễn Quang Tuyến- Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Ông Nguyễn Quang Tuyến- Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Quang Tuyến- Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành những nhiệm vụ đề ra.

Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp cũng trao Kỷ niệm chương cho 17 cá nhân có đóng góp xuất sắc “Vì sự nghiệp tư pháp”; 1 cá nhân và 1 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 3 tập thể lao động xuất sắc, 2 tập thể và 6 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định số 59/2021/NĐ-CP ngày 23/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Trịnh Ninh