Từ Sơn (Bắc Ninh): Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể và 12 cá nhân

Gốc
Năm 2016, các cấp, các ngành trên địa bàn thị xã đã tiếp 257 lượt công dân (tăng 105 lượt so với cùng kỳ năm trước), 14 lượt đoàn đông người. Tổng số đơn thư đã giải quyết (tính cả đơn tồn chuyển sang) là 185 vụ việc.

Về kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổng số vụ phải giải quyết là 185 vụ việc; đã giải quyết xong 163 vụ, đạt 88,1 %.

Trong năm, cũng đã triển khai 3/4 cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm 761m 2 đất do HTX mua bán xã Tân Hồng sử dụng sai mục đích, kiến nghị thu hồi về UBND thị xã quản lý; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 5 tập thể và 12 cá nhân có liên quan đến các sai phạm theo kết luận thanh tra.

Năm qua, các cấp các ngành của thị xã cũng đã đôn đốc thực hiện 4 quyết định, kết luận xử lý sau thanh tra với số tiền phải xử lý gần 8,6 tỷ đồng, đã thực hiện thu hồi được hơn 7 tỷ đồng (đạt 81%).

Năm 2017, UBND thị xã duy trì lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thị xã theo quy định, tiếp dân 1 tháng 2 kỳ vào ngày 1 và 15 hàng tháng; thanh tra kinh tế xã hội và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo; tích cực đôn đốc thực hiện các kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra...

TTH

Tin nóng

Tin mới