Theo mặc định, khi bạn mở Firefox thì nó sẽ là một trang trắng tinh. Đây quả là một việc... phí phạm, bởi bạn có thể đưa những bức ảnh mình thích vào làm hình nền cho Firefox.