Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ tháng 3/2009, Chủ tịch tỉnh dự họp trực tuyến với Chính phủ

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nội dung này vừa được truyền đạt trong công điện 1411/CĐ (ngày 6/3) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Phúc ký.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=133527