Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Từ tháng 9-2006 đến nay,TPHCM cấp đăng ký cho 22 tổ chức đạo Tin Lành

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Cho đến nay, toàn TPHCM có 1.544 cơ sở thờ tự của tôn giáo, trong đó Phật giáo có 1.124 cơ sở, Công giáo có 276 cơ sở, Cao Đài có 75 cơ sở và Tin Lành có 52 cơ sở… Từ tháng 9-2006 đến nay, Ban Tôn giáo - Dân tộc TPHCM đã cấp đăng ký cho 22 tổ chức đạo Tin Lành với tổng số 120 điểm nhóm, tổng cộng 8.058 tín đồ.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2007/10/127286