Đại hội XII - một mốc son mới trong lịch sử biên niên của Đảng sau 30 năm đổi mới

Trong những ngày đầu Xuân Bính Thân 2016 và đón Tết cổ truyền dân tộc, có tin vui làm nức lòng, hân hoan, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân ta, từ đồng bào trong nước đến đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài. Đó là thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vừa diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 20-1 đến 28-1-2016.

Công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện đã đi qua một chặng đường 30 năm. Đại hội VI (12-1986), Đại hội khai phá, mở đường cho đổi mới, Đại hội mở đầu cho lịch sử đổi mới, canh tân đất nước và chấn hưng dân tộc Việt Nam thời hiện đại đã ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử biên niên của Đảng.

Sau 30 năm đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, trải qua sáu kỳ đại hội (từ Đại hội VI đến Đại hội XI), Đảng ta với những kinh nghiệm phong phú được tích lũy, với những bài học lớn được tổng kết sâu sắc từ thực tiễn nâng lên thành lý luận đã tiến hành Đại hội XII, mở ra một thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Tu thanh cong cua Dai hoi XII den phat huy truyen thong quy bau cua Dang trong tinh hinh moi, truoc yeu cau moi - Anh 1

Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra sôi động sau 30 năm đổi mới.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội với việc thông qua Nghị quyết và các văn kiện quan trọng của Đại hội, với kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, ngay sau đó, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương với tinh thần dân chủ, khoa học, đoàn kết, thống nhất, đáp ứng đúng nguyện vọng và kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân. Đồng chí Tổng Bí thư và toàn thể Ban Chấp hành Trung ương đã ra mắt Đại hội trong phiên họp bế mạc cũng có nghĩa là ra mắt toàn thể quốc dân đồng bào, chính thức nhận trọng trách cao cả, nguyện một lòng đoàn kết, phấn đấu, tận tâm tận lực vì nước, vì dân, vì lợi ích tối cao của dân tộc, vì độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và hy vọng của nhân dân.

Đại hội XII và Nghị quyết được Đại hội thông qua, có thể nói đã gửi đến toàn Đảng, toàn dân cũng như bạn bè quốc tế một thông điệp mới - Việt Nam vững bước trên con đường đã lựa chọn, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đó cũng là thông điệp hướng tới phát triển nhanh và bền vững; hiện đại hóa đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, điều mấu chốt, quan trọng hàng đầu và có ý nghĩa quyết định là Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cầm quyền phải thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực sự ngang tầm nhiệm vụ với trí tuệ khoa học cao, tiềm lực tư tưởng mạnh, với lý luận tiên phong đủ sức tìm tòi và thực hiện những đột phá để phát triển; với đạo đức trong sáng, gương mẫu để toàn dân noi theo; với bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu lược và sáng tạo, với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, toàn thể đội ngũ 4,5 triệu đảng viên đoàn kết một lòng cùng Ban Chấp hành Trung ương thực hiện thắng lợi những quyết sách chiến lược mà Đại hội XII đã nêu ra. Đảng phải thực sự là đạo đức, là văn minh, là một Đảng cách mạng chân chính như Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta đã từng mong và hằng mong. Sâu xa mà nói, Đảng hội tụ và kết tinh những tinh hoa trí tuệ, đạo đức và văn hóa của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, mang tầm cao tư tưởng của dân tộc và thời đại, nắm bắt kịp thời xu thế phát triển cùng những biến đổi mau lẹ, phức tạp của thế giới đương đại để tận dụng thời cơ, vận hội và vượt qua thách thức, nguy cơ, dẫn dắt cộng đồng dân tộc Việt Nam đi tới tương lai trên con đường lớn của lịch sử. Đó là tự ý thức của Đảng mà cũng là sự đòi hỏi, hối thúc của cuộc sống, là lòng mong mỏi chân thành, tâm huyết của toàn dân, với niềm tin cậy và tự hào của toàn Đảng, toàn dân đối với Đảng của mình.

Thành công rực rỡ của Đại hội XII đem lại cho mỗi người chúng ta những cảm nhận sâu sắc đó.

Đại hội XII tiếp nối các Đại hội đã qua, thời đổi mới, đã kế thừa và phát triển tinh thần, tư tưởng, phương pháp, phong cách và bản lĩnh của Đảng tại Đại hội VI, khởi đầu đổi mới 30 năm về trước. Âm hưởng còn mãi mãi sống động của Đại hội VI là âm hưởng của một thời ấp ủ, thai nghén những tư tưởng đổi mới để lọt lòng và khai sinh đổi mới như một cuộc cách mạng, một quá trình cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện, triệt để mọi lĩnh vực của đời sống.

Đại hội XII cũng tạo ra và cũng sẽ mãi mãi sống động âm hưởng ấy trong một hoàn cảnh mới, ở thời kỳ phát triển bước ngoặt mới.

Có thể cảm nhận rằng, mốc son của Đại hội VI trong lịch sử biên niên của Đảng là mốc son đánh dấu sự mở đầu công cuộc đổi mới lần thứ nhất vào giữa những năm 80 thế kỷ XX, để vượt thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng trầm trọng lúc bấy giờ, để tồn tại và phát triển như ngày nay. Mốc son mới của Đại hội XII trong lịch sử biên niên của Đảng là mốc son đánh dấu sự mở đầu công cuộc đổi mới lần thứ hai; tìm tòi và thực hiện những đột phá lý luận - thực tiễn mới đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, hội nhập thành công vào đời sống quốc tế bằng sức mạnh tổng hợp của Ý Đảng với Lòng Dân, của sức mạnh nội sinh từ văn hóa và con người Việt Nam, của Trí tuệ - Dân chủ - Đoàn kết - Đồng thuận trong Đảng, trong Dân để một Việt Nam đổi mới vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” sẽ có một vị thế và diện mạo mới trong thế giới ngày nay, để mỗi người dân Việt Nam được cảm nhận và thụ hưởng trực tiếp ngày một nhiều hơn, đầy đủ hơn hệ giá trị cốt lõi của phát triển mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn, đã phấn đấu, đã dâng hiến trọn đời: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Quá trình chuẩn bị cho Đại hội XII về văn kiện và nhân sự, về phương án nhân sự và quy chế bầu cử trong Đảng cũng như những gì đã diễn ra trong Đại hội và thành công rất tốt đẹp của Đại hội cung cấp kinh nghiệm, bài học quý giá cho Đảng ta, gợi mở nhiều điều sâu sắc cho công tác nghiên cứu lý luận về xây dựng Đảng, về phương pháp, phong cách lãnh đạo của Đảng, về văn hóa chính trị của Đảng Cộng sản cầm quyền.

Đoàn kết - một truyền thống quý báu của Đảng cần được phát huy trong tình hình mới, trước yêu cầu mới

Đầu năm 2016 này, cùng với niềm vui lớn chào đón thành công của Đại hội XII, chúng ta còn xúc động và tự hào về một ngày lễ trọng - kỷ niệm lần thứ 86 ngày thành lập Đảng quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2016). Mừng Xuân, mừng Đảng, từ trong đáy lòng mình, mỗi chúng ta đều thấu hiểu sự gắn bó thiêng liêng giữa Dân tộc anh hùng với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại.

Dân tộc Việt Nam với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước đã tạo dựng nên truyền thống vẻ vang mà nổi bật là lòng yêu nước thương người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân ta.

Quy luật ra đời của Đảng ta là sự kết hợp giữa tính phổ biến với tính đặc thù của Đảng Cộng sản. Đảng ta ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam. Quy luật ấy do chính Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta phát hiện ra.

Từ trong bản chất của mình, Đảng ta ngay từ khi ra đời đã gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân. Đó là cội nguồn sức mạnh và làm nên sức sống của Đảng.

Nhờ có Đảng và Bác Hồ, dân tộc Việt Nam đã có bước chuyển mình vĩ đại, từ lịch sử đau thương, chìm đắm trong những đêm dài nô lệ, nước mất nhà tan đã giành được độc lập tự do với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, năm 1945, với Tuyên ngôn Độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp khởi thảo và tuyên đọc. Đó là bản Tuyên ngôn lập quốc, dựng nước Việt Nam thời hiện đại, một văn kiện chính trị - pháp lý bất hủ trong thời đại Hồ Chí Minh, trong kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cũng nhờ có Đảng và Bác Hồ dẫn dắt, dân tộc và nhân dân Việt Nam trải qua bao thử thách, gian khổ và hy sinh, đã đánh thắng “hai đế quốc to”, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đã đứng vào hàng ngũ các dân tộc tiên phong chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân trong thế kỷ XX.

Qua mọi chặng đường đấu tranh cách mạng 86 năm qua với hơn 70 năm liên tục cầm quyền, trong đó có 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng ta tỏ rõ bản chất của một Đảng cách mạng chân chính, là “con nòi của giai cấp công nhân”, lịch sử Đảng gắn liền với lịch sử dân tộc, là cả “một pho lịch sử bằng vàng” như tổng kết, nhận định của Hồ Chí Minh vào lúc Đảng ta tròn 30 tuổi (1960). Kể từ lúc đó cho đến nay hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Đảng tiếp tục đảm trách sứ mệnh vẻ vang dẫn dắt dân tộc và nhân dân đạt được những bước ngoặt trong cuộc hành trình lịch sử: hoàn thành trọn vẹn cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cả nước quá độ tới chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực tiễn và kinh nghiệm đã cho thấy, truyền thống vẻ vang của Đảng có cội nguồn sâu xa từ truyền thống dân tộc. Truyền thống của Đảng đã kết tinh và nâng cao truyền thống dân tộc. Tài trí, sáng kiến cũng như mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân được nảy nở, phát huy dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tỏa sáng của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Truyền thống quý báu của Đảng ta từ khi Đảng ra đời cho đến nay, đó là truyền thống đoàn kết. Đó không chỉ là truyền thống của Đảng mà còn là truyền thống của dân tộc và nhân dân ta.

Với nhân dân và dân tộc Việt Nam, yêu nước gắn liền với đoàn kết. Dựng nước và giữ nước có lực đẩy mãnh liệt của yêu nước và đoàn kết. Đó cũng là nguồn gốc sản sinh ra sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù, để vượt qua mọi thử thách nguy nan, để nuôi dưỡng trí tuệ, đạo đức, cốt cách và bản lĩnh, làm nên sức sống Việt Nam, phẩm giá dân tộc Việt Nam.

Với Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết, thống nhất trong Đảng từ tư tưởng đến hành động làm nên sức chiến đấu của chính đảng cách mạng với lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với sức mạnh của tổ chức và kỷ luật, của đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, muôn người như một người, một lòng một dạ vì Dân, vì Nước, vì Đảng mà chiến đấu hy sinh.

Hồ Chí Minh đã đúc kết thành chân lý “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn điều hệ trọng “trước hết nói về Đảng” mà nói về Đảng, trước hết Người nói tới điều linh thiêng là đoàn kết. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”. Cả một đời thực hành đường lối chiến lược đại đoàn kết, vào những giờ phút cuối đời, trước lúc đi xa, Người căn dặn “các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Lời căn dặn ấy của Người đã trở thành một trong năm lời thề thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trước anh linh của Người trong giờ phút đau đớn vĩnh biệt Người 47 năm về trước. Giờ đây cũng như mãi mãi về sau Đảng ta, dân tộc và nhân dân ta ghi lòng tạc dạ, mãi mãi thực hiện lời thề ấy. Đó là một trong những bảo đảm cho Đảng giữ trọn vẹn được niềm tin trong lòng dân, làm cho Đảng và mọi đảng viên tận trung với nước, tận hiếu với dân, tận hiến cho dân tộc, nhân dân và nhân loại, theo tấm gương đạo đức và lẽ sống cao thượng của Người.

Trong Di chúc của Người mà giờ đây đã trở thành Quốc bảo, Người còn căn dặn “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Người còn nhấn mạnh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Bốn lần Người nhấn mạnh chữ “THẬT” trong một đoạn ngắn nói về Đảng cầm quyền nêu trên. Đại hội XII của Đảng từ trong Nghị quyết và Văn kiện Đại hội vừa thông qua, với việc đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh đã thể hiện rõ quyết tâm của toàn Đảng giữ trọn lời thề với Bác, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đó là cách tốt nhất, cần thiết nhất vào lúc này để phát huy truyền thống quý báu của Đảng, của Dân - truyền thống Đoàn kết, từ đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong dân đến đoàn kết quốc tế. Đoàn kết, thống nhất, chiến đấu vì lý tưởng của Đảng, vì phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân - đòi hỏi cao cả đó cần được đáp ứng bởi đạo đức cách mạng, trí tuệ khoa học, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị cùng với lòng nhân ái và đức khoan dung thấm nhuần chất nhân văn cộng sản mà Hồ Chí Minh nói rõ “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đại hội XII nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và văn hóa là vì lẽ cao sâu đó.

GS.TS Hoàng Chí Bảo