Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang bị phạt 20 triệu đồng

Gốc
(ĐTCK-online) UBCK vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng Kiên Giang với mức phạt 20 triệu đồng.

Theo UBCK, ngày 1/11/2010, Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 5/2/2010. Tuy nhiên, tới ngày 10/10/2011, UBCK mới nhận được báo cáo kết quả phát hành, vi phạm quy định tại Điểm 6.1 Khoản 6 Mục IV Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.

Tin nóng

Tin mới