Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho hơn 1,63 triệu lượt người

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 158.393 người được giới thiệu việc làm, tương đương 17,7% số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Tỷ lệ người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị hỗ trợ học nghề theo nghề. Nguồn: Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Cục Việc làm.

Theo Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, Cục Việc làm – Bộ LĐ - TB&XH, tất cả người lao động nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn các chính sách lao động việc làm, bảo hiểm thất nghiệp cũng như tư vấn việc làm, tư vấn học nghề. Trong 9 tháng đầu năm 2020 với 1.634.499 lượt người, bằng 182,3% so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Số người được giới thiệu việc làm là: 158.393 người, bằng 17,7% số người nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 07/63 Trung tâm Dịch vụ việc làm không có người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp được giới thiệu việc làm.

57/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề đối với người lao động với số lượng là 19.653 người, bằng 2,3% số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 38,7% so với cùng kỳ năm 2019 (32.046 người).

Trong đó, số người không thuộc diện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ học nghề là 19 người, bằng 0,1% số người có quyết định hỗ trợ học nghề.

Những nghề người lao động chủ yếu đăng ký học là: 23,7% học lái xe; 14,2% học kỹ thuật nấu ăn; 6,1% đăng ký học kỹ thuật pha chế thức uống; 5,3 % đăng ký học tin học văn phòng...

Nam Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/tu-van-gioi-thieu-viec-lam-ho-tro-hoc-nghe-cho-hon-163-trieu-luot-nguoi-d278565.html