Nhờ các bác tư vấn dùm mình xe số nào giá hợp lý, "ăn chắc mặc bền" vì mỗi ngày mình chạy hơn 100km. Xem sơ qua thì mình thấy Honda Blade giá khá ổn, Xe Tinh Tế từng thử xăng cũng được 56km/1 lít.

Câu hỏi là có nên mua xe có công nghệ điện tử để tiết kiệm xăng hơn? Nếu cố lắm thì Honda Wave RSX FI và Yamaha Sirius FI cũng nằm trong tầm với. Honda Future thì giá cao so với khả năng của mình.